Zapraszamy na zajęcia z końmi już od kwietnia 2024!

top-pic

Klauzula Informacyjna - nowe wymagania RODO

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Benedykt Ślązak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PHU Benedykt Ślązak (pony-sport.pl) z siedzibą w Tarnowskich Górach, adres do korespondencji: 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Wiejska 27
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy świadczenia-sprzedaży usług firmy PHU Benedykt Ślązak (pony-sport.pl), której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) ww. rozporządzenia;
b) wykorzystania wizerunku w postaci fotografii z zajęć jazdy konnej publikowanych przez firmę PHU Benedykt Ślązak na swojej witrynie internetowej www.pony-sport.pl oraz na portalu społecznościowym facebook.com/ponysportbeataslazak.
Powyższe obowiązuje od 25 maja 2018 i dotyczy osób, które taką zgodę wyrażą.
Co do zdjęć opublikowanych na stronie internetowej przed datą wejścia w życie ww. ustawy w szczególności jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na publikacje zdjęć na stronie www.pony-sport.pl bardzo prosimy o kontakt.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych powyżej
4) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pana wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018 roku – do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych – PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia

Dane kontaktowe

42-680 Tarnowskie Góry - Opatowice
ul. Wiejska 27
e-mail: pony.sport.wakacje@gmail.com
tel. +48 531 440 880

Formularz kontaktu
Mapa dojazdu

 
 

powered by Nataltec 2014

YouTubeLogo

PicassaLogo

FBlogo